Studio Doedok

Diensten

Studio Doedok helpt u ruimtelijke ingrepen te realiseren. Of dat nu een nieuw gebouw is of een aanpassing aan de bestaande ruimte. Wij helpen u het idee werkelijkheid te maken.

Van schets tot oplevering wordt dit proces in vier fasen of stappen opgedeeld. In overleg met u wordt afgesproken of Studio Doedok een deel of het totaal van deze werkzaamheden voor u verzorgt.

Ontwerp

In deze fase wordt de hoofdvorm, structuur, situering, organisatie en het uiterlijk van het ontwerp bepaald. De focus ligt op ruimte. De fase eindigt met het definitieve plan.

Uitwerking

In deze fase worden de constructieve en bouwfysische eisen in het plan verwerkt en wordt het geheel indieningsgereed gemaakt. De focus ligt op regelgeving. De fase eindigt met de bouwaanvraag.

Aanbesteding

In deze fase wordt het plan zodanig uitgewerkt dat de aannemer een goed beeld krijgt van de te verwachten werkzaamheden. De focus ligt op financiën. De fase eindigt met de aanbesteding.

Bouw

In deze fase wordt het ontwerp dusdanig vastgelegd dat de uitwerking eenduidig tot het gewenste resultaat leidt. De focus ligt op detaillering. De fase eindigt met de oplevering.

Elke stap bestaat uit een regel-deel (waarbij alle partijen op een lijn gebracht worden) en een teken-deel (waarbij deze afspraken op tekening worden verwerkt).

Een goed doordacht ontwerp helpt u grip te krijgen op het bouwproces. Aanpassingen kunnen beter worden beoordeeld en de uitvoering kan doelgericht worden gestuurd.

© 2024 Studio Doedok

Thema door Anders Norén